Jak mediace probíhá

Mediátor je kontaktován jedním z účastníků konfliktu. Domluví se nejbližší termín mediačního jednání. V úvodu mediačního jednání mediátor připomene základní pravidla a principy mediace. Poté vyzve jednu ze stran, aby sdělila, s čím do mediace přichází. Střídavě uděluje slovo jedné a druhé straně proto, aby se orientoval v situaci a pochopil ji. Pak stanovuje témata …