O mediaci

Mediace je způsob mimosoudního (alternativního) řešení konfliktů mezi dvěma lidmi (stranami), které probíhá za účasti prostředníka – mediátora – a obou stran účastných ve sporu, neshodě, konfliktu. Cílem mediace je dojít k tzv. mediační dohodě, tj. k oboustranně přijatelnému řešení situace a urovnání konfliktu. Při mediaci hovoří oba účastníci sporu otevřeně o svých pocitech a …