Mediátor

Mediátor je profesionálně vyškolený odborník, který působí jako prostředník a neutrální strana v konfliktu. Neposkytuje právní služby,  zprostředkovává efektivní komunikaci mezi stranami, moderuje a umožňuje tak lepší pochopení řečeného. Mediátor nedává za pravdu ani jedné ze stran, nerozhoduje, kde je pravda, nesoudí, nehodnotí. Jeho úkolem je provést strany sporu od emocí k věcnému, vzájemně prospěšnému …