Ceník

Mediační jednání obvykle trvá 3 hodiny a může se několikrát opakovat. Mediátorovi náleží odměna 400Kč/hod, přičemž je obvyklé, že strany sporu hradí částku rovným dílem.