Jak mediace probíhá

Mediátor je kontaktován jedním z účastníků konfliktu. Domluví se nejbližší termín mediačního jednání. V úvodu mediačního jednání mediátor připomene základní pravidla a principy mediace. Poté vyzve jednu ze stran, aby sdělila, s čím do mediace přichází. Střídavě uděluje slovo jedné a druhé straně proto, aby se orientoval v situaci a pochopil ji. Pak stanovuje témata …

Mediátor

Mediátor je profesionálně vyškolený odborník, který působí jako prostředník a neutrální strana v konfliktu. Neposkytuje právní služby,  zprostředkovává efektivní komunikaci mezi stranami, moderuje a umožňuje tak lepší pochopení řečeného. Mediátor nedává za pravdu ani jedné ze stran, nerozhoduje, kde je pravda, nesoudí, nehodnotí. Jeho úkolem je provést strany sporu od emocí k věcnému, vzájemně prospěšnému …

Ceník

Mediační jednání obvykle trvá 3 hodiny a může se několikrát opakovat. Mediátorovi náleží odměna 400Kč/hod, přičemž je obvyklé, že strany sporu hradí částku rovným dílem.

O mediaci

Mediace je způsob mimosoudního (alternativního) řešení konfliktů mezi dvěma lidmi (stranami), které probíhá za účasti prostředníka – mediátora – a obou stran účastných ve sporu, neshodě, konfliktu. Cílem mediace je dojít k tzv. mediační dohodě, tj. k oboustranně přijatelnému řešení situace a urovnání konfliktu. Při mediaci hovoří oba účastníci sporu otevřeně o svých pocitech a …